Algemene voorwaarden: DreamDrive BV

Prijs en betaling:
De prijs voor de driftdrive wordt getoond op de website. DreamDrive heeft het recht de prijs te alle tijde nog te wijzigen voor de aanvaarding van uw boeking. In dat geval heeft u het recht uw boeking te annuleren en het volledige bedrag terug te vorderen. Tenzij anders overeengekomen, moet de volledige betaling van de DriftDrive gebeuren door een bankoverschrijving. In elk geval moeten we uw betaling ten minste 7 dagen voor de DriftDrive ontvangen hebben.

U recht op annulering:
U kan uw boeking annuleren door ons tot 14 dagen voor de DriftDrive een email te sturen. In dat geval zullen we de door u betaalde voorschotten of betalingen als volgt terugbetalen:
Indien wij de annulering meer dan 30 dagen voor de DriftDrive vernemen, wordt het volledige bedrag terugbetaald.
Indien wij de annulering meer dan 20 dagen, maar minder dan 30 dagen voor de DriftDrive vernemen, dan krijgt u het bedrag terugbetaald verminderd met een administratiekost van 30% van de prijs.
Indien wij de annulering meer dan 14 dagen, maar minder dan 20 dagen voor de DriftDrive vernemen, dan krijgt u het bedrag terugbetaald verminderd met een administratiekost van 50% van de prijs.

Eenmaal aanvaard door ons en tenzij anders bepaald dan in deze voorwaarden, kunt u uw boeking minder dan 14 dagen voor de DriftDrive of de vertrek dag (indien van toepassing) (wat het vroegste is) niet meer annuleren, voor welke reden dan ook.

Annulering door ons:
Wij hebben het recht het contract te allen tijde te annuleren als:
Er te weinig boekingen gemaakt zijn om een DriftDrive te kunnen inrichten; of
Het gebruikte terrein zelf annuleert of de materiële diensten dat het aanbiedt wijzigt; of
Als er zich bepaalde problemen voordoen die buiten onze macht liggen.
Wij doen ons best om zo snel mogelijk te verwittigen over de annuleringen in geval van annulering zal elke boeking volledig terugbetaald worden of zullen we alternatieve data of locaties voorstellen. In geen geval kunnen we verplicht worden tot extra compensatie voor de geleden ontgoocheling.

Beperking van aansprakelijkheid:
Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet welslagen of het uitstel van uw boeking veroorzaakt door omstandigheden die volledig buiten onze macht liggen, zoals – onder andere – stakingen, bezettingen of andere personeelsgeschillen, het falen van systemen, overstromingen, brand, explosies of ongevallen. In het bijzonder is er geen terugbetaling (van zowel reiskosten als de prijs van de DriftDrive) als het circuit niet bruikbaar zou zijn door barre weersomstandigheden of andere omstandigheden die buiten onze macht liggen. Evenmin kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor vertraging in vervoer waardoor u het circuit te laat of helemaal niet bereikt.

Specifieke vereisten:
Wij wijzen erop dat deelnemen aan de DriftDrive op eigen risico is. U en jou passagier zal verzocht worden een verklaring van afstand te tekenen.

Ongeldigheid:
Indien een deel van de voorwaarden niet afdwingbaar zou zijn (met inbegrip van de voorwaarden die onze aansprakelijkheid uitsluiten), dan tast dit de afdwingbaarheid van de andere voorwaarden niet aan.

Volledige overeenkomst:
Deze voorwaarden, samen met de geldende prijzen, regels, boekingsformulier en de contactgegevens maken samen de volledige overeenkomst uit in verband met de levering van de diensten aan u door ons. Niets dat gezegd zou worden door een verkoper van ons kan begrepen worden als een variatie op deze voorwaarden of als een gevolmachtigde voorstelling van de aard van de door ons verleende diensten. Tenzij in geval van frauduleuze voorstelling.

Communicatie:
Alle mededelingen van u aan ons moeten schriftelijk zijn en naar volgend adres gestuurd worden
DreamDrive bv, Doornstraat 239 te 2610 Wilrijk of e-mail adres. Berichten van ons aan u zullen naar het e-mailadres worden verstuurd.

Geldende wetgeving:
De rechtbank van Antwerpen is van toepassing.