Privacybeleid

Privacybeleid:
DreamDrive wil de privacy van de klanten en de bezoekers van de website beschermen. DreamDrive kan bepaalde persoonlijke gegevens verzamelen waarvan het gebruik wordt geregeld door de Belgische wetgeving (wet van 8 december 1992 op de bescherming van de privacy). De informatie zal enkel gebruikt worden om u te contacteren en u de gevraagde informatie te bezorgen of om u de bestelde producten of diensten te bezorgen. Indien dat mogelijk is. Uw persoonlijke informatie zal niet meegedeeld worden aan derden, tenzij de wet dat vereist. Voor het gebruik van de DreamDrive website in het algemeen moet geen persoonlijke informatie opgegeven worden.
De verkregen informatie wordt vertrouwelijk behandeld en zal nooit doorgestuurd worden aan derden, tenzij we wettelijk verplicht zijn dat wel te doen.
U heeft het recht een kopie van uw persoonlijke informatie op te vragen, deze te wijzigen of te verwijderen uit onze bestanden. Navragen en verzoeken kunnen naar info@dreamdrive.be verstuurd worden.

Communicatie:
Alle mededelingen van u aan ons moeten schriftelijk zijn en naar volgend adres gestuurd worden
DreamDrive bv, Doornstraat 239 te 2610 Wilrijk of e-mail adres. Berichten van ons aan u zullen naar het e-mailadres worden verstuurd.